welkom op de website van Voedselbank Giessenlanden-Zederik

Voedselbank Giessenlanden-Zederik is een geregistreerde ANBI instelling met het RSIN nr. 8176.44.921

Stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik is lid van Voedselbanken Nederland, die op haar beurt weer aangesloten is bij de Europese Federatie van Voedselbanken.

Met als doel: 

1.3 De kernwaarden van de vereniging en de leden

       Wij hanteren de volgende kernwaarden bij ons handelen:

       We werken uitsluitend met vrijwilligers

       We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt

       We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel

       We verstrekken uitsluitend gratis voedsel

       We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk

       We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)

       We zijn transparant in onze verantwoording

​

1.4 De hoofddoelstellingen van de vereniging en de leden

       Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen

       Het voorkomen van verspilling van goed voedsel voedseloverschotten niet te 

       vernietigen maar aan te bieden aan Mensen die om wat voor rede dan ook 

       onder de armoedegrens leven.

​

Daar onze cliënten in een uitgestrekte regio wonen zijn er per gemeente groepjes vrijwilligers geformeerd  die Pro Deo hun diensten aanbieden om de pakketten te bezorgen als onze cliënten niet in de gelegenheid zijn ze zelf op te halen.

​

Ook ons team, zowel bestuur als leden, doen hun werk onbezoldigd. Vrijwillig.

​

Vind ons ook op

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 11068264

Erkend ANBI RSIN nr. 8176.44.921

IBAN NL25RABO 0301933251 t.n.v. stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik